Mehmed Salih Bedirxan

Lisansa dîrokê a mastera kurdi xwendiye. Karmendê BasNews e

gotar48
August, 2018July, 2018June, 2018 Zêdetir