A.S.Pûşkîn - Evara zivistanê Bager telpê davê e’zmîn –  Bagerînk t’ev r’akirî – Ha de’bekî dike zûkîn, Ha nolanî zar’ digir...

Continue reading