Heta rêfêrêndûma

bona Serxwebûna Kurdistanê

maye:

Hindik – Rindik