Heta rêfêrêndûma

bona Serxwebûna Kurdistanê

maye:

«Zane» û «Nezan»