berçavk
  • KURDPERWERÎ

    Kêm caran dibe, ku di nivîseke biçûk da xwendevan xwe him li Ewrupayê hîs bike, him jî li Kurdistanê, him ...

    Kêm caran dibe, ku di nivîseke biçûk da xwendevan xwe him li Ewrupayê hîs bike, him jî li Kurdistanê, him gundî be, him bajarî, him asta nivîskarîya klasîk tahm bike, him jî ji nimûneyên folklora me l ...

    Read more