bilî
  • DEMAXÊ NAVÊ

    Kurê Reşîd   Navberedemax, demaxê navber, nêwanedemax an jî demaxê navê (bi îngilîzî: interbrain, di ...

    Kurê Reşîd   Navberedemax, demaxê navber, nêwanedemax an jî demaxê navê (bi îngilîzî: interbrain, diencephalon) beşa demaxê yê di navbera mejî û qedê demaxê de cih bûye. Navberedemax di navbera m ...

    Read more