binehiş
  • Hiş û Binehişê mirovan

    Sultan Arslan Pir zehmet e ku meriv rave an jî penaseyeke hêsan bide, bo hiş û binehişê merivan, bi rastî ...

    Sultan Arslan Pir zehmet e ku meriv rave an jî penaseyeke hêsan bide, bo hiş û binehişê merivan, bi rastî çi ye. Ji ber ku hişê merivan ji du beşan pêk dihê. Yek hiş e û ya din jî binehiş e. Binehişê ...

    Read more