çarenûs
  • Bîranîna 75 saliya „Komara Kurdistanê“ li Mahabadê!

    Dr. Ibrahim Mahmud Bêgoman kêm yan zêde, gelê Kurd dîroka damezrandina „Komara Kurdistan“ê li Mahabadê (2 ...

    Dr. Ibrahim Mahmud Bêgoman kêm yan zêde, gelê Kurd dîroka damezrandina „Komara Kurdistan“ê li Mahabadê (22.01.1946 – 16.12.1946) û armancên wê yên serekî dizanin, lê tevî wê jî ez wek e kurdekî, ku he ...

    Read more