çarîn
  • Kovara Bîrnebûn, hejmara 79an derket

    Elî Çiftçî, redaktorê kovarê   Koma hevkarên vê hejmarê ev kes in:   Alî Çîftçî, Adem Akat, Alt ...

    Elî Çiftçî, redaktorê kovarê   Koma hevkarên vê hejmarê ev kes in:   Alî Çîftçî, Adem Akat, Altun Başaran, Abdulbakî Xalîsînan, Seyfi Doğan, S. Erdem, Mûlla Evîndar, Mem Xelîkan, Nuh Ateş, E ...

    Read more