çilk
  • Xeleka Xeyalên Bê Ezman

    Weşanxaneya NAyê karê dewlemendkirina Kitêbxaneya Kurdî berdewam dike. Roman. Nivîskar: Gula Almastê  “De ...

    Weşanxaneya NAyê karê dewlemendkirina Kitêbxaneya Kurdî berdewam dike. Roman. Nivîskar: Gula Almastê  “Dengê pê re diaxivî, bi qijeqij bû, wek kemaneke bêakord bi rexneyan ser û guh lê dirûçikand. Dix ...

    Read more