cism
  • Zanist bi kurdî xweş e -50

    Amadekar Edo Makuyî   Di sala 1964’an da 2 estêrnasên radiyoyî bi navên Arno Penzias û Rabert Wilson ...

    Amadekar Edo Makuyî   Di sala 1964’an da 2 estêrnasên radiyoyî bi navên Arno Penzias û Rabert Wilson, hewl didan sîgnalên nebaş û mizahim yên bekgrandê ji sîgnalên wergirtî yên antena radiyoyiya ...

    Read more