dariştin
  • BÊZIMANÎ WEKÎ CUREYEKÎ NIVÎŞKANIYÊ

    Ûmîd Demîrhan, lêkolîner  Di zimanê kurdî de rewşa bêzimaniyê bi çend peyvên wekî “lal”, “lalûte”, “lal û ...

    Ûmîd Demîrhan, lêkolîner  Di zimanê kurdî de rewşa bêzimaniyê bi çend peyvên wekî “lal”, “lalûte”, “lal û tat” tê şîrovekirin. Her wiha peyv û biwêjên wekî “zimanfisek”, “zimangiran” û “bi serê zimên ...

    Read more