demjimar
  • Helbestek, ku dikare bibe stiran

    Dema vê helbesta rojnamevanê navdar Prîskê Mihoyî dixwînî, awazên stiranên gelêrî li guhê me tesele dibin ...

    Dema vê helbesta rojnamevanê navdar Prîskê Mihoyî dixwînî, awazên stiranên gelêrî li guhê me tesele dibin. Belkî di nav xwendevanên me da dengbêjên wisa hebin, ku wê bixwezin kirasê awazekî gelêrî vê ...

    Read more