devling
  • Qelîsêl an Sêleqelî ya Rojhilatê Kurdistanê

    Yaqûb Kurmanc Mixaban û gelekî mixabin Tirkên Îranê ango Azerî yên Îranê dixwazin xwarina herî navdar a b ...

    Yaqûb Kurmanc Mixaban û gelekî mixabin Tirkên Îranê ango Azerî yên Îranê dixwazin xwarina herî navdar a bi navê Qelîsêl an Sêleqelî ya Kurdên herêma Serhedê û Cizîra Botan bi navê xwe tomar bikin. Lê ...

    Read more