Dirbê
  • Serkevtina biharê û gundê Dirbê

    Welat Agirî Dem bihar bû. Demsal bihar bû. Li Serhedê mehlûqatan serî hildabûn, şoreşeke wisa hatibû pê k ...

    Welat Agirî Dem bihar bû. Demsal bihar bû. Li Serhedê mehlûqatan serî hildabûn, şoreşeke wisa hatibû pê ku hezar carî Şoreşa Firansî mezintir bû. Li ser rûyê dinyayê çar artêş hene û dudu ji wan hatib ...

    Read more