diyarkirin
  • Berhemeke delal ji weşanxaneya “Apec Tryck & Förlag AB”

    KURD Û WARGEHÊN WAN DI PIRTÛKA SÛRETU'L-ERDYA IBIN HEWQEL DE  Ji weşanxaneya “Apec Tryck & Förlag AB” ...

    KURD Û WARGEHÊN WAN DI PIRTÛKA SÛRETU'L-ERDYA IBIN HEWQEL DE  Ji weşanxaneya “Apec Tryck & Förlag AB” li Stockholmê pirtûkeke nû hate weşandin di bin navê “KURD Û WARGEHÊN WAN DI PIRTÛKA SÛRETU'L- ...

    Read more