Etmankî
  • Vê nivîsê nexwînin!

    Salihê Kevirbirî Ji serî de bibêjim, vê nivîsê nexwînin! Kesê ez behsa wan bikim; ne populer in, ne siyas ...

    Salihê Kevirbirî Ji serî de bibêjim, vê nivîsê nexwînin! Kesê ez behsa wan bikim; ne populer in, ne siyasetmedar, ne jî rojnameger û nivîskar in. Behsa serpêhatî û bûyerên berê dikin! Filîtê Quto bi M ...

    Read more