êvarî
  • Mirî

    Gird Elî Divê ez di destpêkê da bibêjim, heger ne ji xatirê vî dînikî bûya, hûn dê qet bi vê serpêhatîya ...

    Gird Elî Divê ez di destpêkê da bibêjim, heger ne ji xatirê vî dînikî bûya, hûn dê qet bi vê serpêhatîya min nehisîyabana û ew jî mîna min dê li gel min biketa gorê. Lê dia bikin ku hîn dînikên welê y ...

    Read more