Fariqî
  • Kurdên Merwanî

    Di Tarîxu Meyyafariqînê ya Îbnu’l-Ezreq el-Fariqî de Ahmet Seyari   Lêkolîna Ahmet Seyari a bi navê ...

    Di Tarîxu Meyyafariqînê ya Îbnu’l-Ezreq el-Fariqî de Ahmet Seyari   Lêkolîna Ahmet Seyari a bi navê “Kurdên Merwanî / Di Tarîxu Meyyafariqînê ya Îbnu’l-Ezreq el-Fariqî de” derket. Kitêba Îbnu’l-E ...

    Read more