Hemse
  • ROJNAME Û KOVARÊN KURDÎ YÊN KU DI SERDEMA OSMANÎ DE DERKETINE:

    Ferîd Mîtanî  *ROJNAMEYÊN KURDÎ: 1- Rojnameya Kurdistan (1898) – Qahîra – Miqdad Midhet Bedirxan – 31 Hej ...

    Ferîd Mîtanî  *ROJNAMEYÊN KURDÎ: 1- Rojnameya Kurdistan (1898) – Qahîra – Miqdad Midhet Bedirxan – 31 Hejmar 2- Rojnameya Kurd Teavun û Teraqî (1908) – Stenbol - Cemiyeta Kurt Teawin û Teraqî – 9 Hejm ...

    Read more