hevza
  • Zindan

    Lezgînê Çalî   Rast e ko Şamlo heyameka kurt kevt zindanê, û ev helbest jî her di zindanê da nivîsî; ...

    Lezgînê Çalî   Rast e ko Şamlo heyameka kurt kevt zindanê, û ev helbest jî her di zindanê da nivîsî; lê ew behsa rewşa mirovan bi giştî dike. Rast e ew sekûlar e, lê di bin-hişê wî da heye ko "Di ...

    Read more