hûnan
  • Ji refên Nûbiharê / Kitêb danasîn

    DERDÊ WELAT – DÎWAN  Serda Selaheddîn, yek ji wan şairên me yên jîr e ku heta niha nehatiye nasîn. Hêj di ...

    DERDÊ WELAT – DÎWAN  Serda Selaheddîn, yek ji wan şairên me yên jîr e ku heta niha nehatiye nasîn. Hêj di medreseyê de feqiyekî nûciwan bûye dest bi şiîrê kiriye. Ew ji ekola medreseya Mela Zahirê Ten ...

    Read more