jimart
  • TÊLÎ HEYRAN

    Mihemed Erzurum   Lê lê Têlî heyran neçe Serhedê zozana Zozan sar e li te nayê wê... wey la Têliyê T ...

    Mihemed Erzurum   Lê lê Têlî heyran neçe Serhedê zozana Zozan sar e li te nayê wê... wey la Têliyê Têlî neçe Serhedê zozana Zozan sar e li te nayê Tu şê û şêbiskê di şê çê meke Ji kotîyê mêra re ...

    Read more