kîte
  • Alfabeyên Herî Kevn

    Metîn Eser  10 nivîsên / alfabeyên herî kevn / Serdema nûjen û xwendin-nivîsandin  Di vê serdemê de xwend ...

    Metîn Eser  10 nivîsên / alfabeyên herî kevn / Serdema nûjen û xwendin-nivîsandin  Di vê serdemê de xwendin û nivîsandin di salên piçûktiyê de dest pê dike û kesek jî ji ber xwendin û nivîsandina zaro ...

    Read more