Kurdistana Îranê
  • GILÎ Û GAZINÊN EVÎNDARAN

    Ji Kelepora Kurmancên Îranê Nivîskar li nav gund û bajarên devera Kurmancên Îranê gav bi gav li pey heyra ...

    Ji Kelepora Kurmancên Îranê Nivîskar li nav gund û bajarên devera Kurmancên Îranê gav bi gav li pey heyranok û heyranokbêjan li materyalên folklorîk geriyaye û berhema xwe pêk anîye. Lê nivîskar ne ku ...

    Read more