kureder
  • Çend ders ji Qaqlîbaza Jonathan Livingston – 2

    Welat Agirî Di gotara yekemîn a Qaqlîbaz Jonathan Livingston de, em bûbûn şahidê hin bûyer û serpêhatiyan ...

    Welat Agirî Di gotara yekemîn a Qaqlîbaz Jonathan Livingston de, em bûbûn şahidê hin bûyer û serpêhatiyan. Erê ev romanek e û nivîskar jî Richard Bach ê Amerîkî ye. Bêguman bi xwendina vê romanê ve he ...

    Read more