mamik
  • Zêrka Zêra

    Cureyên Edebiyata Gelêrî ji Derdora Mêrdînê Koordînator û Amadekar: Necat Keskin   Bi koordînatorî û ...

    Cureyên Edebiyata Gelêrî ji Derdora Mêrdînê Koordînator û Amadekar: Necat Keskin   Bi koordînatorî û amadekariya Necat Keskin, kitêba bi navê “Zêrka Zêra / Cureyên Edebiyata Gelêrî ji Derdora Mêr ...

    Read more