Manco
  • Lİ SER GOTİNEKE Lİ GELEK HERÊMÊN KURDİSTANÊ TÊ GOTİN

    Kalo Şado   ''GURÊ MANCO'' ( 1 )   Ev gotina ''Gurê Menco'', ji bo tirsandina zarokan zêde tê gotin. ...

    Kalo Şado   ''GURÊ MANCO'' ( 1 )   Ev gotina ''Gurê Menco'', ji bo tirsandina zarokan zêde tê gotin. Li Dêrika Çiyayê Mazî 3 çiyayên bi nav û deng hene. 1 - Tûrcel 2 - Mancel 3 – Bahnî   Ji ...

    Read more