mehkåm
  • Sala Şewatê

    Serdar Roşan   Xurşîd Mîrzengî, geh peya, geh siwar, geh şiyar, geh xewnî li çiya, li gund û bajar, ...

    Serdar Roşan   Xurşîd Mîrzengî, geh peya, geh siwar, geh şiyar, geh xewnî li çiya, li gund û bajar, li newal û deştan tevî qehremanên xwe digere. Xurşîd ne bi tenê bi wan re digere, herwisa bi wa ...

    Read more