Memo
  • KÊ LEGLEG KUŞT?

    Abdurrahman Benek Ez çi derewa bikim, destpêkê ku Apê Hebîb gotina kurê xwe di devê wî de hîşt û got, "he ...

    Abdurrahman Benek Ez çi derewa bikim, destpêkê ku Apê Hebîb gotina kurê xwe di devê wî de hîşt û got, "hele biskinin ez we ra meseleka ecêb bêm", zêde min nexwest bala xwe bidimê. Wê deqê aqlê min li ...

    Read more