Mûhargînî
  • Bobelat û Karesata Jiyanê

    Emre Mûhargînî Li qeraxê Derya ya Erebî li welatê Hînda tav hêdî hêdî diçû ava. Mirovek bi tiptenê li ber ...

    Emre Mûhargînî Li qeraxê Derya ya Erebî li welatê Hînda tav hêdî hêdî diçû ava. Mirovek bi tiptenê li ber behrê rûniştibû li tavê dinihart û li bilûrê dixist. Ev kes herêvar ev tevger û bizava xwe did ...

    Read more