Muhbê
  • Berhemek ji romana ”Yar û Mirad”

    Radyoya Rewanê bi çavê kurdekî bakurî Welî Sebrî Roman ji salên 1916 dest pê dike û ev para han jî ji rûp ...

    Radyoya Rewanê bi çavê kurdekî bakurî Welî Sebrî Roman ji salên 1916 dest pê dike û ev para han jî ji rûpelên dawiyê ye. Sal derbas bûne û dem êdî 1960 – 196…an e, li malabatek Kurd babet bûye Radyoya ...

    Read more