nota
  • SOLFÊCÎO (hûmorêsk-pêkenî)

    Prîskê Mihoyî Gilî dikin, ku li vir heftê çend sal berê, li navenda gundê kurmancî dew û doza pêkenî bû. ...

    Prîskê Mihoyî Gilî dikin, ku li vir heftê çend sal berê, li navenda gundê kurmancî dew û doza pêkenî bû. Xortekî gund – zavê heft sale, ku wî ra zaro ne dibûn, wê rojê Xwedê qîzek dabûyê… Ew jî paşî w ...

    Read more