pêşkêş. xwendevan
  • Bîrhatinên şervanekî Serhildana Şêx Seîd Efendî

    Welat Agirî Ev çendeke “Dîtin û bîrhatinên min” a Hesen Hişyar di destê min de bû. Pirtûk ji yanzdeh beş ...

    Welat Agirî Ev çendeke “Dîtin û bîrhatinên min” a Hesen Hişyar di destê min de bû. Pirtûk ji yanzdeh beş û pêncsed û yek rûpelan pêk tê. Ez ê bi van gotaran, dîtin û nêrînên xwe ên derbarî kitêbê parv ...

    Read more