peşxane
  • TESRÎFA TEREMAXÎ

    Yekemîn Gramera Kurdiya Kurmancî sedsala 16-17 • Mela Eliyê Teremaxî • Metn û Analîz: Merdan Newayî Ev Be ...

    Yekemîn Gramera Kurdiya Kurmancî sedsala 16-17 • Mela Eliyê Teremaxî • Metn û Analîz: Merdan Newayî Ev Berhema Tesrîfê, 400 sed sal berê ji hêla Elî Teremaxî ve hatiye nivîsandin. Yekemîn gramer, hem ...

    Read more