Qezwîn
  • Kurdên Celalî

    Mîrze Merwanî Celaliya ango celaliyan navê êleka mezin a kurdan e ku piraniya wan li Rojhilatê dijîn. Li ...

    Mîrze Merwanî Celaliya ango celaliyan navê êleka mezin a kurdan e ku piraniya wan li Rojhilatê dijîn. Li bara êla celaliyan da gelek gotin û gotar diyar in lê ew tiştêk ku bi yeqîn û rast diyar e, ev ...

    Read more