Rohilata Navîn
  • Du model

    Yûrayê Şamil Nabîêv Di van demên dawî da, weke ku deng dane hev, rêxistinên cuda-cuda ku bi PKK va girêda ...

    Yûrayê Şamil Nabîêv Di van demên dawî da, weke ku deng dane hev, rêxistinên cuda-cuda ku bi PKK va girêdayîne, destbi kampanîya bona derbazkirina konferansa hemkurdîyê kirine. Bi vê ra girêdayî dixwez ...

    Read more