Serwêş
  • Şevereşka Çanda Kurdî

    Behîce Ferîde Demîr Ti berhem bi qasî Carmina Buranayê qeder bi zelalî, zelûlî û bi zerafet neanîye zimên ...

    Behîce Ferîde Demîr Ti berhem bi qasî Carmina Buranayê qeder bi zelalî, zelûlî û bi zerafet neanîye zimên. Heger alîyekî qederê yê hunerî hebe, Carmina Burana parek jê ye. Her kit û rîtma wê janeke ji ...

    Read more