Sidiq
  • Xwendina Bi Lez a Leylaya Sidîq

    Ji Weşanên Lîsê derket! Xwendina Bi Lez bi rêbazên taybet ên cur bi cur me hînî xwendina bi lez dike. Ev ...

    Ji Weşanên Lîsê derket! Xwendina Bi Lez bi rêbazên taybet ên cur bi cur me hînî xwendina bi lez dike. Ev rêbaz hem li cîhanê û hem jî ji alîyê nivîskara pirtûkê ve hatine bikaranîn û encamên gelekî ba ...

    Read more