Tahar xan
  • XWE BISPÊRE MÊREKÎ ÇÊ YAN JÎ ÇIYAYEKÎ ASÊ

    Latif EPÖZDEMİR   “Di sedsala bîsta de me/ Çiya li pişta min hene/ Barê giran dîkşînîm/ Pîşta min li ...

    Latif EPÖZDEMİR   “Di sedsala bîsta de me/ Çiya li pişta min hene/ Barê giran dîkşînîm/ Pîşta min li çiya ne.”   Mezinên Kurda gotine: Yan xwe bispêre mêrekî çê, yan jî çiyayekî asê. Ev e felsefa ...

    Read more