Tahir
  • Helbestên mirazbexş

    Ev xortê kurd ji Bakurê Kurdistanê li ser keçeke kurd bengî bûye û bi her awahî hewil dide dilê keçikê bi ...

    Ev xortê kurd ji Bakurê Kurdistanê li ser keçeke kurd bengî bûye û bi her awahî hewil dide dilê keçikê bikire û bike dergîstîya xwe. Biryar dike hîsên xwe bi helbesteke evînîyê rave bike. Lê texmîn di ...

    Read more