talîmat
  • Zimanê kurdî û em

    Şemsettin Işıklı Tiştekî ku em pîroz bikin an pê kêfxweş bibin tune ye. Lê em dikarin biryareke dîrokî bi ...

    Şemsettin Işıklı Tiştekî ku em pîroz bikin an pê kêfxweş bibin tune ye. Lê em dikarin biryareke dîrokî bidin ji bo ku zimanê xwe hîn bibin û bidin hînkirin. Em dikarin sozekî kurdiyane bidin ku li zim ...

    Read more