tinaz
  • Zimanê bêxwedî

    Raman Ehmed Nivîskar "Oscar Wilde" di sîtasyoneke xwe de dibêje: "Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu le ...

    Raman Ehmed Nivîskar "Oscar Wilde" di sîtasyoneke xwe de dibêje: "Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen". Ango "Jiyan gelekî kin e (kurt e) ji bo fêrbûna zimanê Almanî". Mebest jê ew e, ku ziman ...

    Read more