wehş
  • Zimanê me wek faktora sereke ya parastina miletê kurd

    Desthilatdarê lapî mezin yê bi bandor û bi wefa milet bi xwe ye Aslîka Qadir, rojhilatzan/hunermend Gelek ...

    Desthilatdarê lapî mezin yê bi bandor û bi wefa milet bi xwe ye Aslîka Qadir, rojhilatzan/hunermend Gelek miletên mezin, yên wek romî û asorî û welatên wan Rom û Asoristan qelyan û rabûn ji rûberê dun ...

    Read more