Wezîrê Nadirî
  • WEZÎRÊ NADIRÎ: Jîyan û berhemên wî

    Ji pirtûka “Dîroka Edebîyata Kurdî” a Maruf Xeznedar Wezîrê kurê Cebarê kurê Nadir, di 10ê gulana sala 19 ...

    Ji pirtûka “Dîroka Edebîyata Kurdî” a Maruf Xeznedar Wezîrê kurê Cebarê kurê Nadir, di 10ê gulana sala 1911an de li gundê Boralanê yê navçeya Qersê ya Kurdistana Osmanî hatîye dinê.  Li gor adetên kur ...

    Read more