xuliqî
  • Sîya Sîyê (Teyisîna Ne-gotinê)

    (Beşek ji romana go hê nehatiye çapkirin) H.Kovan Baqî  1 Êdî nîn e qullikeke me’y biçûçik, ZeyaNo. Qulli ...

    (Beşek ji romana go hê nehatiye çapkirin) H.Kovan Baqî  1 Êdî nîn e qullikeke me’y biçûçik, ZeyaNo. Qullikeke me’y biçûçik jî nîn e êdî, go em karibin tê’d bisitirin! Gava sitara me hebû jî, ne wê em ...

    Read more