Mehmed Salih Bedirxan

Lisansa dîrokê a mastera kurdi xwendiye. Karmendê BasNews e

gotar55
January, 2020November, 2019July, 2019November, 2018August, 2018July, 2018 Zêdetir