Neo

gotar47
September, 2019August, 2019July, 2019April, 2019
  • Gêzîya ser tepa qelaxa

    Enisê Melê Ahmed Li Serhedê, bi piranî jî li bajarê Agirîyê em dikarin qelaxê di serîda gêzî-çikkirî ...

February, 2019August, 2017June, 2017May, 2017 Zêdetir