Neo

gotar52
October, 2020May, 2020April, 2020February, 2020January, 2020December, 2019September, 2019August, 2019July, 2019April, 2019
  • Gêzîya ser tepa qelaxa

    Enisê Melê Ahmed Li Serhedê, bi piranî jî li bajarê Agirîyê em dikarin qelaxê di serîda gêzî-çikkirî ...

Zêdetir